Kościół chrześcijan i baptystów I zbór we Wrocławiu

KCA Talencik

Klubowe Centrum Talencik to bezpieczna strefa dla dzieci i młodzieży, gdzie można rozwijać swoje umiejętności i pasje, budować wzajemne relacje oraz uczyć się poprzez zabawę i kreatywne zajęcia. Pragniemy wywierać pozytywny wpływ na młodsze pokolenie, ucząc ich właściwych postaw i zachowań w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz godność człowieka.

Adres:

Ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław

Godziny otwarcia:

Piątek

godz. 15-19

Email:

gienia.trusiewicz@klodnicka.pl

Numer telefonu:

+48 502 023 753

WWW:

https://klodnicka.pl/klub_talencik/

Proponowane aktywności

Oferujemy wiele atrakcyjnych form spędzenia wolnego czasu po zajęciach w szkole, między innymi: warsztaty plastyczne,   zajęcia manualne dla dzieci młodszych, zajęcia animacyjno-ruchowe, zajęcia szachowe.

Skip to content